De Havengids LOGO

Abonneer je op ons youtube kanaal @dehavengids

Disclaimer


De hydrografische karten in deze gids zijn nit geschikt voor navigatiedoeleinden. De Havengids is met de grootste
zorgsamengesteld;


voor mogelijke onjuistheden kan Sailing4u op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.
U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van De Havengids. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelike toestemming van Sailing4u.


In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u than bekijkt. Door de paginate gebruiken stert u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid
ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de an deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt
verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan make inbreuk op intellectuele rechten
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan
ons te worden verzocht.

You cannot copy content of this page