'Varen doe je Samen!': voor een veilige vaart


Knooppunten
‘Varen doe je Samen!’ geeft voorlichting over een veilig gezamenlijk gebruik van de vaarwegen voor de beroeps- en de recreatievaart. Per regio zijn belangrijke en drukke knooppunten van vaarwegen in kaart gebracht. Op de website van ‘Varen doe je Samen’ vind je een beschrijving, inclusief overzichtskaart en een voorgestelde route om het knooppunt op een veilige en vlotte manier te passeren. Het zijn adviezen, geen verplichte trajecten: je kunt ook op andere manieren de knooppunten oversteken. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren. Lees voor vertrek de teksten over de te passeren vaarwegknooppunten en bestudeer de kaarten. Dan ga je goed voorbereid op reis. De knooppunten per regio zijn op www.varendoejesamen.nl/knooppunten gratis te downloaden ook op een smartphone of tablet.Brochures
Er zijn knooppuntenboekjes gemaakt met veilige adviesroutes. Behalve de Knooppuntenboekjes zijn er ook tal van brochures over veilig varen. Zoals ‘Samen veilig varen’, waarin drie belangrijke aandachtspunten op het water beschreven zijn, met handige aanbevelingen voor een vlotte en veilige vaart. Verder zijn er ook brochures op het gebied van reisvoorbereiding: ‘Gasveilig’, ‘Voorkom motorstoring’ en ‘Een veilige tuigage’. Deze brochures kunt u gratis downloaden vanaf de website of bekijken via de App. Er zijn tien knooppuntenboekjes ingedeeld per regio die via www.varendoejesamen.nl/knooppunten gratis te downloaden zijn. De website werkt ook heel goed op een smartphone of tablet, dus is ook onderweg goed te gebruiken.

Informatieve brochures
‘Varen doe je Samen’ heeft verschillende informatieve brochures ontwikkeld die voorlichting geven over veiligheid en veel voorkomende zaken op het water. Er komen verschillende onderwerpen aan bod rond de hoofdthema’s (technische) preventie, een goede reisvoorbereiding, vaaruitrusting, veiligheid op het water en goed zeemanschap. Andere thema's waarover informatie wordt gegeven, bijvoorbeeld over snel varen, vuil water en de Staande Mast Route.

Nog veel meer!
Naast bovengenoemde brochures en knooppunten is er op de website nog veel meer informatie te vinden voor zowel de beroeps- als recreatievaart. In het Kenniscentrum van ‘Varen doe je Samen’ vind je achtergrondinformatie over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast houden we continu actueel nieuws bij over ontwikkelingen, vaarroutes, stremmingen en evenementen. Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. De pagina met FAQ’s is een handige bron van informatie voor iedereen die gaat varen. Dat geldt ook voor de Vaarbewaarkaart, een overzicht in één oogopslag van de belangrijke vaartips, regels en seinen gedrukt op een stevige kaart die aan boord bewaard kan worden.

De kaart is gratis te downloaden via de website: www.varendoejesamen.nl/downloads.