Sneek - Offingawier - Uitwellingerga

1: Sneek - JH De Domp                             Tel.: 0515-755640 

2: Sneek - Sneeker jachthaven                   Tel.: 06-15409858

3: Sneek - JH Boerensloot                          Tel.: 0515-755751

4: Uitwellingerga - WSC Hart van Friesland Tel.: 0515-559444

5: Uitwellingerga - JH De Watervriend        Tel.: 0515-559897

6: Offingawier - Paviljoen Sneekermeer      Tel.: 0515-411322

 

Sneek - Offingawier - Uitwellingerga


Bezienswaardigheden in Sneek:


Martinikerk

Dit gebouw is oorspronkelijk in de 11e eeuw uit turfsteen opgetrokken.Omstreeks 1300 werd het toenmalige bouwwerk vergroot en voorzien van een imposant westwerk bestaand uit drie torens. Binnen de muren van de kerk rust volgens de overlevering het gebeente van de op 28 oktober 1520 gestorven Grutte Pier. Het kerkorgel is van de beroemde orgelbouwer Schnitger uit 1710.

 

Stadhuis

Het Stadhuis is gebouwd in 1478 en is vooral bekend als 18e eeuws monument in de Rococostijl. Het gebouw is meerdere keren vernieuwd en uitgebreid. Echter wel met behoud van het  barokke bordes uit 1745. Dit bordes is ontworpen door de Sneeker beeldhouwer Gerben Jesse Nauta. Naast de vele prachtige aspecten van het stadhuis is ook de helm van Grutte Pier, die in 1520 in Sneek overleed, hier te vinden. 

 

Waterpoort

Het meest bekende bouwwerk in Sneek is de Waterpoort uit 1613. Een wereldwijd bekend monument wat Sneek met trots uitdraagt. Toen in de loop van de 16e eeuw de militaire functie van de stadspoorten verdween, kreeg ze een representatief karakter. De Waterpoort werd het symbool van de rijkdom van de stad. 

 

Kleinzand 

In de straat het Kleinzand, gelegen aan een gracht, staan vele oude herenhuizen en winkelpanden. Een aantal van deze huizen zijn rond 1790 gebouwd in de Lodewijk XVI-stijl, meestal in opdracht van rijke koopmannen. In deze straat bevindt zich ook het prachtige museumcomplex van het Fries Scheepvaart Museum en Sneeker Oudheidkamer en de schilderachtige winkel van Weduwe Joustra.

 

R.K. Sint Martinus Kerk

Deze Neogotische kruiskerk stamt uit 1872. Het is een rijksmonument. De architect Dr. P.J.H. Kuipers, is bekend van het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam. In dit bouwwerk sloot de architect aan bij de romangotische bouwtrant van de stadskerken van het noorden: eerder breed en zwaar dan hoog en ijl.

 

Gerechtsgebouw

Dit gebouw is in 1839 in Empirestijl gebouwd naar ontwerp van de stadsbouwer Pieter Jentjes Rollema. De gevelspreuk in de uitspringende partij van natuursteen; 'ius suum cuique', betekent ‘ieder zijn recht’. In het gebouw is de zittingzaal van het kantongerecht voorzien van fraai stucwerk.