Bergsche Maas: Geertruidenberg - Wijk en Aalburg

 1. Geertruidenberg WSV De
     Donge 

     Tel.: 06-38700990

    Het Scheepsdiep
    Tel.: 0162-579579

    WSV Geertruidenberg
    Tel.: 0162-513167

2. Raamsdonk WSC Hermenzeil
    Tel.: 0162-512854

3. Waspik Jachthaven Scharloo
    Tel.: 0416-312326

4. Sprang-Capelle jh Aquapelle
    Tel.: 06-12126029

5. Waalwijk WSV Waalwijk
    Tel.: 0416-330096

6. Waalwijk WV De Bergse Maas
    Tel.: 0416-334899

7. Heusden Jachthaven
     Bakkersdam
     Tel.: 0416-661399

8. Wijk en Aalburg WZV Trident
    Tel.: 0416-691800

9. Aalst jh/camp. De Rietschoof
    Tel.: 0418-631729

10. Aalst WSV Het Esmeer
      Tel.: 06-46391496

 

 

Bergsche Maas: Geertruidenberg - Wijk en Aalburg


 

De Bergsche Maas vormt de zuidelijke grens van het Land van Heusden en Altena en staat, via de Amer, in open verbinding met de kreken in de Brabantse Biesbosch. De Bergsche Maas speelt een belangrijke rol bij de berging en afvoer van water bij hoogwater. Begin 2011 is de provincie gestart met de uitvoering van het zgn. Terpenplan, een plan waarbij de dijken van de Bergse Maas worden verlegd, zodat het water bij hoogwater de ruimte krijgt om de Overdiepse Polder in te kunnen stromen. Om gebouwen van de overblijvende boerenbedrijven te beschermen zullen terpen worden aangelegd. Toen in 1904 de Bergsche Maas werd gegraven, volgde die min of meer de oude bedding. De tak naar Gorinchem werd afgedamd en de overblijvende -meest smalle- waterlopen die vóór 1300 de hoofdbedding van de Maas vormden, staan nu bekend als Oude Maasje.